TREATMENTS.jpg

Treatments

เรียนรู้การรักษารูปแบบต่างๆ

เรียนรู้และทำความรู้จักการรักษาทุกรูปแบบ เพื่อทำความเข้าใจสภาพปัญหา และการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

We are welcome all people to be a part of our Neodent Family

ขูดหินปูน Tooth Cleaning

ขูดหินปูน

จุดเริ่มต้นของการดูแลรักษาความสะอาดช่องปากที่ง่ายและยั่งยืน

ถอนฟัน tooth removal

ถอนฟัน

คำแนะนำของทันตแพทย์
กรณีที่ฟันคนไข้ผุลุกลาม 

ครอบฟัน dental crown

ครอบฟัน

ทางเลือกสำหรับเนื้อฟันใหม่ ให้กลับมาสวยงามและใช้งานเต็มประสิทธิภาพ

จัดฟัน orthodontics

จัดฟันรูปแบบต่างๆ

ทำความรู้จักการจัดฟันทุกรูปแบบ เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเอง

อุดฟัน tooth filling

อุดฟัน

วิธีแก้ไขเบื้องต้น สำหรับคนไข้ที่พบฟันผุเล็กน้อย

ผ่าฟันคุด wisdom tooth

ผ่าฟันคุด

ระเบิดเวลา ที่อาจทำร้ายช่องปาก

ของคุณไม่รู้ตัว ป้องกันไว้ไม่สาย

วีเนียร์ฟัน dental veneer

วีเนียร์

วัสดุฉาบผิวฟัน ให้ฟันหน้ากลับมาสวยเหมือนใหม่ เพิ่มความมั่นใจอีกระดับ

ทันตกรรมรากเทียม dental implant

ทันตกรรมรากเทียม

นวัตกรรมใหม่ล่าสุด หยุดปัญหาฟันที่สูญเสียไปอย่างยั่งยืน

ฟอกสีฟัน  tooth whitening

ฟอกฟันขาวระบบ Cool Light

เสริมสร้างความมั่นใจ ด้วยฟันขาวสะอาด

ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

รัษารากฟัน root canal treatment

รักษารากฟัน

เมื่อฟันผุลุกลามเข้าไปจนถึงรากฟัน

การรักษาคลองรากฟันจึงต้องตามมา

ฟันปลอม denture

ฟันปลอมถอดได้

ทดแทนฟันเดิมที่สูญเสีย สามารถถอดออกมาทำความสำอาดได้ง่ายๆ

เอกซเรย์ฟัน dental x-ray

เอกซเรย์ช่องปาก

เมื่อต้องการมองหาปัญหาสุขภาพช่องปากทั้งหมด ทันตแพทย์จะแนะนำให้เอกซเรย์