top of page
190804_ND_Archive_A-16.png

การรักษารากฟัน

การรักษารากฟัน  ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อฟันผุลึกจนถึงโพรงประสาทฟัน ทำให้ฟันเป็นหนอง หรือการเกิดอุบัติเหตุที่มีการกระแทกจนฟันแตกหักถึงส่วนโพรงประสาทฟัน เป็นสาเหตุให้เชื้อโรคจากน้ำลายลุกลามเข้าไปจนถึงโพรงประสาทฟัน มักจะต้องจบด้วยการถอนฟัน แต่ในปัจจุบันเรามีทางเลือกให้คนไข้ในการรักษารากฟัน เพื่อเก็บรักษาฟันเอาไว้ เพราะหากถอนฟันออกไป จะส่งผลต่อฟันที่อยู่รอบข้าง ไปจนถึงปัญหาในการบดเคี้ยว ดังนั้น ทางเลือกที่หลีกเลี่ยงการถอนฟัน ทันตแพทย์จะแนะนำให้ทำการรักษารากฟัน เพราะหากไม่ทำการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที อาจกระทบการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น อาการปวดฟันจนนอนไม่หลับ เสียวฟัน ไปจนถึงฟันเปลี่ยนสี เหงือกบวม เกิดตุ่มหนองบริเวณรากฟัน เป็นต้น 

190804_ND_Archive_A-17.png

โดยขั้นตอนการรักษารากฟัน เริ่มต้นจากการกำจัดเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟันและคลองรากฟันที่เสียหาย หรือมีการติดเชื้อออก จากนั้นจึงทำความสะอาดคลองรากฟัน และจบการรักษาด้วยการอุดคลองรากฟัน รวมทั้งบูรณะเนื้อฟันให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยปกติขั้นตอนทั้งหมดจะใช้เวลาในการรักษา 2-3ครั้ง ขึ้นอยู่กับความยากง่ายและระดับความเสียหายของฟัน

การดูแลรักษาหลังเข้ารับการรักษารากฟัน

  • หลังการรักษารากฟัน ควรงดรับประทานอาหารจนกว่าอาการชาที่ปากจะหมดไป เพื่อป้องกันการกัดลิ้นหรือกระพุ้งแก้มโดยไม่ตั้งใจ

  • รักษาความสะอาดด้วยการแปรงฟันและใช้เส้นไหมขัดฟันได้ตามปกติ

  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่แข็ง / เหนียว

  • หากมีอาการผิดปกติ เช่น ปวด บวมมาก เคี้ยวไม่เสมอกัน ฟันสบไม่พอดี ให้นัดพบทันตแพทย์ เพื่อดูอาการ

190804_ND_Archive_A-18.png
bottom of page