top of page
190804_ND_Archive_A-13.png

การฟอกสีฟัน
ด้วยระบบแสงเย็น 
Cool Light LED

ในปัจจุบันเทคโนโลยีการฟอกสีฟัน เป็นทางลัดสำหรับคนไข้ที่อยากให้ฟันกลับมาขาวสดใส โดยมีหลักการพื้นฐาน คือ การใช้น้ำยาฟอกสีฟันที่มีส่วนผสมของHydrogen Peroxide ให้ทำปฏิกิริยากับแคลเซียมในเคลือบฟัน ทำให้ฟันดูขาวขึ้นกว่าเดิม

 

โดยทางคลินิกได้คัดสรรวิธีการที่ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ ใช้เวลาในการรักษาไม่นาน ในราคาที่จับต้องได้ ซึ่งได้แก่ การใช้แสง Cool Light LED ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างน้ำยาฟอกสีฟัน และการใช้แสงเย็นในการกระตุ้นปฏิกิริยา ทำให้น้ำยาฟอกสีฟันสามารถแทรกซึมเข้าไปได้เร็วขึ้น กระบวนการทั้งสิ้นใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง สามารถปรับสีฟันให้ขาวขึ้นอย่างน้อย 2-3 ระดับตั้งแต่การฟอกสีฟันครั้งแรก ขึ้นอยู่กับสภาพเนื้อฟันของคนไข้ ทั้งนี้ ในคนไข้บางคนอาจพบผลข้างเคียงจากการรักษา เช่น เสียวฟัน อาการระคายเคืองในช่องปาก เหงือกพอง อันเป็นผลข้างเคียงจากแสงเย็นที่มีพลังงานสูง ซึ่งมีโอกาสพบได้ไม่บ่อยนัก

190804_ND_Archive_A-15.png

อย่างไรก็ตาม การฟอกสีฟันไม่ใช่วิธีการทำให้ฟันขาวโดยถาวร ปกติจะสามารถอยู่ได้ 6 เดือน - 1 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของคนไข้ สำหรับคนไข้ที่บริโภค ชา กาแฟ ช็อคโกแลต น้ำอัดลม หรืออาหารที่มีสีอื่นๆ  รวมทั้งการสูบบุหรี่ อาจทำให้ฟันกลับมาเหลืองได้เร็วขึ้น ฉะนั้น เพื่อให้ผลลัพธ์การรักษา

อยู่ได้นานที่สุด       ทันตแพทย์จะแนะนำให้แปรงฟันและบ้วนปากอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งลดการบริโภคเครื่องดื่ม และอาหารที่มีสีเข้มดังกล่าว

bottom of page