top of page
190804_ND_Archive_B-13.png

ทันตกรรมรากเทียม

ทันตกรรมรากเทียม คือ การผ่าตัดเอารากฟันเทียม ซึ่งทำจากวัสดุไทเทเนียมคุณภาพสูง ฝังลงไปในขากรรไกรใต้เหงือก ร่างกายจะสมานกระดูกขากรรไกรเข้ากับรากฟันเทียม จากนั้นจึงจะนำครอบฟันมาสวมลงไปบนรากไทเทเนียม ซึ่งจะให้ความรู้สึก รูปลักษณ์ และการใช้งานที่เหมือนกับฟันจริง ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ และยังช่วยในการเคี้ยว การพูดคุย ที่มีประสิทธิภาพดีว่าฟันปลอมชนิดถอดได้

 

ขั้นตอนการรักษา เริ่มต้นจากการเอกซเรย์เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการรักษา กำหนดขนาดและความสูงของรากฟันเทียม จากนั้น ทันตแพทย์จะทำการผ่าตัดเจาะเข้าไปในกระดูกขากรรไกร ฝังตัวรากฟันเทียมลงไปในกระดูก และเย็บแผล ในขั้นตอนนี้ จะต้องในเวลา 2-4 สัปดาห์ให้กระดูกสมานตัว จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการใส่ครอบฟัน เพื่อปรับสภาพฟันและแก้ไขการสบฟันของคนไข้

190804_ND_Archive_B-15.png

ข้อควรระวังก่อนการรักษา

 •  คนไข้ที่มีภาวะกระดูกพรุน อาจต้องได้รับเอกสารรับรองจากแพทย์ผู้รักษา

 • คนไข้ที่มีภาวะโรคประจำตัว เช่น มะเร็งกรามช้าง โรคเบาหวาน จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากแพทย์ผู้รักษา

 • คนไข้ที่มีภาวะสุราเรื้อรัง หรือสูบบุหรี่จัด อาจส่งผลกระทบต่อการรักษา

การดูแลรักษาหลังทำรากฟันเทียม

 • อาจมีอาการเหงือกบวม หลีกเลี่ยงการใช้แรงและออกกำลัง

 • หลังทำการรักษา หากเกิดอาการปวดบวมผิดปกติ หรือเลือดไหลไม่หยุด ให้กลับมาพบทันตแพทย์ทันที

190804_ND_Archive_B-14.png
 • หลังปักรากฟันเทียมในสัปดาห์แรก ควรทานอาหารรสอ่อน หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด 

 • บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำยาบ้วนปาก ตามที่ทันตแพทย์แนะนำ

 • หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารบริเวณแผลผ่าตัด

 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 • หลีกเลี่ยงการใส่ฟันปลอมเข้าไปกดทับบริเวณแผลผ่าตัด

 • นัดพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจสภาพรากฟันเทียม / ครอบฟัน ทุก 6 เดือน

bottom of page