top of page
190804_ND_Archive_B-07.png

ฟันปลอมถอดได้

ฟันปลอมเป็นเทคนิคการสร้างวัตถุ (หรือชิ้นงาน)ทดแทนฟันที่ได้รับความนิยมมากในอดีตจนถึงปัจจุบัน  ฟันปลอม ที่นิยมใช้มาแต่เดิมเป็นการออกแบบชิ้นงานฟันบนฐานอะครีลิกหรือโลหะ ให้คนไข้สวมเข้าไปเพื่อทดแทนฟันที่สูญหายไปแล้ว ถึงแม้ว่าในแง่ความสะดวกสบาย และราคาถูกกว่าวิธีการอื่น แต่ตัวคนไข้เองจะรับรู้ความรู้สึกได้ว่าไม่เหมือนการใช้งานฟันตามธรรมชาติ  จึงทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการทำฟันปลอมที่คงทนและใช้งานเหมือนฟันจริงมากขึ้น จึงมีพัฒนาการของการใส่ฟัน เป็นลำดับ ดังนี้

190804_ND_Archive_B-08.png

โลหะเป็นฟันปลอมชนิดถอดเข้าถอดออกได้ ไปจนถึงการออกแบบครอบฟัน  หรือ สะพานฟัน  เป็นฟันปลอมชนิดติดแน่น จะสะดวก และใช้งานได้ถนัดกว่า 

ฟันปลอมทั้งปาก (Full Denture) หรือ Complete Denture ส่วนใหญ่ใช้กับผู้สูงอายุที่ฟันเหลืออยู่น้อย  และสภาพไม่พร้อมใช้งาน ทันตแพทย์จะทำการวัดและออกแบบชิ้นฟันปลอมตามลักษณะโครงสร้างขากรรไกร จากนั้นจะทำการถอนฟันจนหมด ถึงจะสามารถใส่ชิ้นฟันปลอมเข้าไปได้ ฟันปลอมแบบนี้ อาจจะต้องมีการมาปรับแก้ชิ้นงาน   เพราะอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของขากรรไกร ทำให้ชิ้นฟันปลอมเคลื่อนหรือหลวมได้

ฟันปลอมนั้น แบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ 

ฟันปลอมบางส่วน (Partial Denture) 
ฟันปลอมรูปแบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนฟันที่หายไปบางซี่ ซึ่งการรักษาสามารถเป็นไปได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นฟันปลอมบนฐานอะครีลิกหรือ

การดูแลรักษาหลังเข้ารับการทำฟันปลอมถอดได้

  • การใช้งานช่วงแรก อาจมีอาการเจ็บตึง หากทนเจ็บไม่ไหว ควรมาพบทันตแพทย์เพื่อปรับแต่งฟันปลอม

  • หากฟันปลอมกดทับจนเหงือกปวดบวม ให้นัดพบทันตแพทย์ ห้ามดัดและแก้ไขเอง

190804_ND_Archive_B-09.png
  • วิธีใส่ฟันปลอม อย่าใช้วิธีกัดเพื่อให้เข้าตำแหน่ง เพราะจะทำให้ชิ้นงานฟันปลอมเสียหาย

  • หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารแข็งเหนียว

  • ไม่ควรใส่ฟันปลอมในขณะนอนหลับ เพราะจะทำให้เหงือกอับชื้นหรืออักเสบได้ ควรถอดฟันปลอมแช่น้ำเอาไว้

  • ทำความสะอาดฟันปลอมเป็นประจำทั้งหลังมื้ออาหารและก่อนนอน

  • ควรหาภาชนะมารองรับ ในระหว่างทำความสะอาด เพื่อป้องกันฟันปลอมตกแตกเสียหาย

  • แนะนำให้มีการทำฟันปลอมชุดสำรองเพื่อมีไว้ใช้งานได้ทันทีเมื่อฟันลอมชุดเดิมสูญหายหรือแตกหัก

  • ควรมาตรวจเช็ค สภาพฟันปลอม ทุก 6 เดือน

bottom of page