top of page
190804_ND_Archive_B-04.png

วีเนียร์

ปัญหาของฟันหลายครั้งที่เกิดขึ้นบนความเสียหายของชั้นผิวฟัน    อาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุทำให้ฟันแตกบิ่น ฟันเปลี่ยนสีจากการใช้ยาเตตระไซคลินหรือสีฟันเปลี่ยนจากฟันตายเนื่องจากการรักษารากฟัน   ตลอดจนถึงปัจจัยภายใน มักจะมีเหตุมาจากพันธุกรรม หรือ เป็นมาแต่กำเนิด   เช่น รูปร่างฟัน ช่องว่างระหว่างฟัน และการจัดเรียงไม่เป็นระเบียบ

วีเนียร์ จึงเป็นเทคโนโลยีทางเลือกสำหรับการเคลือบผิวฟัน กล่าวคือ กระบวนการออกแบบชิ้นส่วนที่มีลักษณะผิวหน้าเหมือนฟันจริง นำมาแปะเอาไว้บนผิวฟัน ซึ่งช่วยในการปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกของฟัน ทั้งในแง่ของสีผิวฟัน รูปร่าง ขนาด ไปจนถึงการเรียงตัวของฟันข้างเคียง   ประเด็นสำคัญจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงบุคลิกภาพ และเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน 

วัสดุที่เลือกใช้มีอยู่หลากหลาย โดยแตกต่างกันที่ราคาและคุณภาพ แต่อย่างไรก็ดี หากคนไข้รักษาความสะอาดและใช้งานอย่างเหมาะสม วีเนียร์ก็จะสามารถอยู่คู่เราไปได้นานถึง 10-15 ปีเลยทีเดียว

190804_ND_Archive_A-04.png

กระบวนการรักษาภายในช่องปากก่อนการทำวีเนียร์

เนื่องจากการทำวีเนียร์ จะเป็นการแปะผิววัสดุวีเนียร์ลงไปบนชั้นผิวฟัน จึงต้องแน่ใจว่าสุขภาพช่องปากทั้งภาพรวม และบริเวณฟันที่จะทำวีเนียร์แข็งแรง และไม่มีปํญหาเรื่องฟันผุ ทันตแพทย์จะแนะนำการรักษาเหล่านี้ก่อนดำเนินการทำวีเนียร์

 • ทำความสะอาดช่องปาก ขูดหินปูน

 • รักษาฟันที่ผุด้วยการอุดฟัน 

 • รักษาอาการเหงือกอักเสบ

ขั้นตอนการทำวีเนียร์

 • ทันตแพทย์ทำความสะอาดช่องปาก เตรียมความพร้อมสำหรับงานวีเนียร์

 • ออกแบบชิ้นวีเนียร์ ส่งให้ทาง Lab เพื่อทำชิ้นงานวีเนียร์ที่เหมาะสมกับสภาพฟัน

 • เตรียมพื้นผิวฟัน ด้วยการเจียรผิวฟันบางส่วนออก เพื่อเพิ่มผิวสัมผัสในการเกาะของวีเนียร์

 • ติดชิ้นงานวีเนียร์ เป็นอันเสร็จสิ้น

190804_ND_Archive_B-05.png

ทั้งนี้ การทำวีเนียร์จะมีการเจียรผิวฟันจริงออกไปเพื่อการยึดติดของวีเนียร์ จึงไม่แนะนำให้คนไข้ที่ทำวีเนียร์ถอดเปลี่ยนชิ้นงานบ่อยๆ เพราะจะทำให้เคลือบฟันบางและง่ายต่อการผุกร่อนมากยิ่งขึ้น

190804_ND_Archive_B-06.png

การดูแลรักษาหลังเข้ารับการทำวีเนียร์

 • แปรงฟันให้สะอาด โดยเน้นส่วนขอบเหงือกของฟันซี่ที่ทำวีเนียร์ 

 • ใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดซอกฟันอย่างสม่ำเสมอ

 • หลีกเลี่ยงอาหารที่แข็ง เหนียว และหลีกเลี่ยงการใช้ฟันส่วนวีเนียร์กัดอาหารโดยตรง

 • หลีกเลี่ยงการใช้งานฟันผิดประเภท โดยเฉพาะซี่ที่ทำ วีเนียร์ เช่น กัดยางลบดินสอ , เปิดขวด ฯลฯ

 • นัดหมายทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากทุก 6 เดือน

 • คนไข้ที่มีพฤติกรรมกัดฟันในขณะนอนหลับ ทันตแพทย์จะแนะนำให้ทำ Night Guard เพื่อป้องกันวีเนียร์เสียหาย

bottom of page