สัมมนาเจ้าหน้าที่นอกสถานที่ @จังหวัดกาญจนบุรี


เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมสัมมนานอกสถานที่ให้แก่เจ้าหน้าที่และทันตแพทย์ส่วนหนึ่ง ในเครือข่ายทันตกรรมนีโอเด้นท์ เด็นทัล กรุ๊ป ณ จังหวัด กาญจนบุรี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่เจ้าหน้าที่ต่างสาขากับทันตแพทย์ ได้มีการพาเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในจังหวัดกาญจนบุรี ไม่ว่าจะเป็น วัดเขาถ้ำเสือ, สะพานข้ามแม่น้ำแคว, ถ้ำพุหว้า, เมืองมัลลิกา รศ.124

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts