9 โรคร้ายที่สังเกตได้เมื่อมาหาหมอฟัน


การเข้ามาหาหมอฟันเพื่อตรวจสุขภาพปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง ไม่ได้ทำให้แค่สุขภาพช่องปากแข็งแรงเท่านั้น หากแต่ทันตแพทย์สามารถสังเกตอาการต่างๆ แล้วบ่งชี้ไปถึงโรคอื่นได้อีกด้วย ว่าแล้วมาดูกันดีกว่าค่ะ :D

ที่มา : Sanook

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts