Neodent Fun Day - ภาพบรรยากาศงานเปิดคลินิกทันตกรรมนีโอเด้นท์ วิคตอเรีย


เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ทางคลินิกทันตกรรมนีโอเด้นท์ วิคตอเรีย ได้จัดกิจกรรม Neodent Fun Day ที่ลานกว้าง ชั้น 1

โครงการวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69 กิจกรรมความสนุกต้อนรับคลินิกเปิดใหม่

ที่โครงการ Victoria Gardens เพชรเกษม 69 โดยภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นแนะนำปัญหาสุขภาพช่องปากหรือเล่นเกม

พร้อมรับของที่ระลึกสุด พิเศษจากทางคลินิกของเรา

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square