top of page

Neodent Fun Day - ภาพบรรยากาศงานเปิดคลินิกทันตกรรมนีโอเด้นท์ วิคตอเรีย


เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ทางคลินิกทันตกรรมนีโอเด้นท์ วิคตอเรีย ได้จัดกิจกรรม Neodent Fun Day ที่ลานกว้าง ชั้น 1

โครงการวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69 กิจกรรมความสนุกต้อนรับคลินิกเปิดใหม่

ที่โครงการ Victoria Gardens เพชรเกษม 69 โดยภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นแนะนำปัญหาสุขภาพช่องปากหรือเล่นเกม

พร้อมรับของที่ระลึกสุด พิเศษจากทางคลินิกของเรา

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page