เกณฑ์การรับผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ ทางคลินิกในเครือ Neodent Dental Group ทุกสาขา จึงกำหนดเกณฑ์ในการรับผู้ป่วย ในระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2564 เพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ และทีมงานทุกคนค่ะ


ทีมงานขอส่งต่อความห่วงใย ให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ และปลอดภัยจากสถานการณ์ช่วงนี้ด้วยนะคะ

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts